Hernia

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met behulp van een:

  • MRI-scan
  • CT-scan
  • Myelografie: een techniek om een opname te maken van het ruggenmerg


Hierbij gaat altijd de voorkeur uit naar de meest gerichte en risicoloze methodiek.

Deze beelden worden bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren beoordeeld door dierenarts-radiologen in dienst voor het maken en beoordelen van een MRI-scan. Deze dierenartsen hebben veel ervaring met het herkennen van een hernia en hebben daarom een grote toegevoegde waarde bij het stellen van de diagnose. Daarnaast kunnen neuroloog, chirurg en radioloog direct met elkaar overleggen en zo snel de juiste behandeling instellen. Lees meer over Radiologie (diagnostische beeldvorming).

Behandeling

Of een hernia genezen kan worden, is afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld. Het is moeilijk om dit vooraf aan te geven maar wanneer er naast serieuze verlammingsverschijnselen ook verlies van de normale blaasfunctie optreedt is chirurgie bijna altijd noodzakelijk. Indien er alleen sprake is van pijn of milde uitvalsverschijnselen is herstel goed mogelijk. Al dan niet met behulp van fysiotherapie/aquatherapie (een vorm van revalidatie).

Een hernia bij de hond wordt over het algemeen chirurgisch behandeld. Hierbij wordt een luikje gemaakt in de tussenwervelschijf en wordt de kern, die op het ruggenmerg drukt, met een soort lepeltje verwijderd.

Als er aanwijzingen zijn dat andere schijven ook slecht van kwaliteit zijn kan, met een sneetje, de inhoud alvast verwijderd worden. Dit voorkomt dat deze schijven, als ze verplaatsen, ook op het ruggenmerg gaan drukken.

U kunt voor de behandeling van hernia’s terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

Indien er alleen gekozen wordt voor een zogenaamde conservatieve (afwachtende) benadering is er, twee tot drie weken na het eerste bezoek, een contactmoment.

Indien er een operatie plaatsvindt mag uw huisdier over het algemeen pas de dag na de operatie mee naar huis.

Er zijn specifieke adviezen ten aanzien van de nazorg. Bijvoorbeeld voor wondverzorging, beweging, fysiotherapie en controles. Deze adviezen worden schriftelijk aan u meegegeven.

Risico’s

Wanneer gekozen wordt voor een zogenaamde conservatieve behandeling bestaat er altijd het risico dat de situatie bij uw huisdier onverwacht slechter wordt. Indien dit plaatsvindt moet er alsnog gekozen worden voor een andere behandeling zoals bijvoorbeeld diagnostiek en/of een operatie. Wanneer gekozen wordt voor een operatie zijn er, afhankelijk van het type hernia, specifieke risico’s. Deze risico's worden vooraf met u besproken.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?