De afdeling Diagnostische Beeldvorming beschikt over de modernste technieken om eventuele inwendige afwijkingen of botproblemen bij uw huisdier op een zo goed mogelijke manier in beeld te brengen. Dit zgn. radiologisch onderzoek vindt altijd plaats op verzoek van een behandelend specialist of uw eigen dierenarts.
Het team van de afdeling Diagnostische Beeldvorming bestaat uit ervaren radiologisch laboranten, radiologisch assistenten en dierenartsspecialisten diagnostische beeldvorming.