Bewegingsstoornis (movement disorder)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van:

  • het verhaal van de eigenaar
  • neurologisch onderzoek
  • bloedonderzoek en/of een EEG of EMG


Met bloedonderzoek kunnen eventuele stofwisselingsproblemen opgespoord worden. Als vermoed wordt dat de hond een hersenbeschadiging heeft, wordt een MRI-scan gemaakt op de afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Bij stofwisselingsproblemen en hersenbeschadigingen wordt geprobeerd de oorzaak weg te halen. Niet altijd is een behandeling mogelijk.

Bij sommige soorten:

  • is, soms, gerichte therapie mogelijk
  • doen we vooral, gericht DNA-onderzoek, om bij eventuele (ras)genoten uiteindelijk de ziekte uit te bannen.

U kunt voor de diagnose en eventuele behandeling van 'movement disorders' terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.