Ruggenmerginfarct

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

De diagnose wordt vermoed op basis van het klinisch beeld. Dit beeld kan bevestigd worden met behulp van een MRI-scan, soms aangevuld met een CT-scan. Scans worden gemaakt op onze afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Behandeling

Een ruggenmerginfarct zelf is niet te behandelen maar de symptomen kunnen wel bestreden worden. Indien slecht een klein gedeelte van het ruggenmerg is aangedaan is de prognose meestal goed. Indien er een groter gedeelte van het ruggenmerg uitvalt is de prognose somberder tot slecht.

Veel honden kunnen met behulp van fysiotherapie goed opknappen. Door training van bepaalde spieren kan een deel van de verschijnselen opvangen worden. Als bij uw hond de diagnose ruggenmerginfarct gesteld wordt, kan de specialist u een lijst met geregistreerde dierfysiotherapeuten geven.

U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

De specifieke nazorg vindt vaak plaats in overleg met de verwijzend dierenarts/dierfysiotherapeut. Hierbij kan uiteenlopend gekozen worden; van puur bewegingsinstructies tot en met waterbadtherapie. De nazorg wordt afgestemd op het specifieke beeld van uw huisdier.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?