Aangeboren ziekten van het neurologisch apparaat

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer informatie

Chiari-malformatie / syringomyelie

De meest bekende aangeboren ziekte van het neurologisch apparaat is chiari-malformatie / syringomyelie (CM/SM). Deze komt m.n. bij de dwergrassen voor. De oorzaak van de aandoening is niet geheel helder. Een mogelijke verklaring is een abnormale bloedstroom of een te kleine schedelinhoud. Enkele andere bekende aandoeningen zijn misvormde of verkeerd aangelegde wervels.

Verschijnselen

Chiari-malformatie / syringomyelie kan zich uiten in:

  • hoofdpijn
  • krabben aan de hals
  • niet aangeraakt willen worden
  • pijnaanvallen
  • verlammingsverschijnselen


Vaak wordt het probleem erger als de hond ouder wordt. Afhankelijk van waar de afwijkingen zitten zal een wervelprobleem zich, al of niet, specifiek presenteren; pijn, uitvalsverschijnselen etc.

Oorzaak

De oorzaak is in de regel een abnormale ontwikkeling van bot- of zenuwweefsel.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?