Aangeboren ziekten van het neurologisch apparaat

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Behandeling

Over het algemeen zijn we voorzichtig met het stellen van de prognose. Soms is een operatie nodig of mogelijk. Soms wordt alleen met medicijnen behandeld. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

In de regel zal bij deze aandoening actieve nazorg plaatsvinden. Een eerste evaluatie van het effect vindt plaats via:

  • de mail/telefoon
  • middels een bezoek: een bezoek is drie tot zes weken na het eerste bezoek.


Daarna kan vaak gekozen worden voor een minder intensieve consultfrequentie.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?