Hersentumoren

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer weten?

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het neurologisch onderzoek en een MRI-scan. Scans worden gemaakt op onze afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Behandeling

Kunnen hersentumoren behandeld worden? Dat is afhankelijk van de grootte en de locatie van de tumor. Soms kunnen tumoren operatief worden verwijderd of worden bestraald. Soms wordt met medicijnen geprobeerd de druk in het hoofd te verlagen, om zo de symptomen te bestrijden.

U kunt voor de behandeling van een hersentumor terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

Indien er alleen gekozen kan worden voor een zogenaamde conservatieve (afwachtende) benadering is de gemiddelde overlevingstermijn helaas slechts uit te drukken in weken.

Indien een operatie plaats kan vinden of er gekozen wordt voor bestralen zullen er specifieke adviezen ten aanzien van de nazorg (wondverzorging, beweging, en controles) op schrift gesteld meegegeven worden.

Risico’s

Wanneer gekozen wordt voor een operatie of bestralen zijn er specifieke risico’s afhankelijk van de ligging en het type tumor. Die worden vooraf met u doorgesproken.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?