Hernia

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer informatie

Onderzoek

Hernia’s zijn niet zelden rasgebonden. Daarnaast spelen allerhande andere factoren een rol bij het ontstaan van hernia’s. In een samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit van Maastricht, de TU Eindhoven en de VU Amsterdam lopen er meerdere studies naar het voorkomen en de behandeling van hernia’s.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?