Evenwichtsproblemen / scheve kophouding

 1. Ziektebeeld

 2. Diagnose en behandeling

Verschillende aandoeningen

Een scheve kophouding kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden in:

 • de gehoorgang
 • het middenoor
 • de hersenstam
 • soms in andere delen van het hoofd


Een scheve kophouding kan geleidelijk ontstaan maar ook plots optreden. Afgezien van de aandoeningen waarbij er iets in de gehoorgang zit, gaat het in alle gevallen om neurologische ziekten.

Verschijnselen

Kenmerkend is de scheve kophouding. Ongeacht de oorzaak kan er ook:

 • krachtsverlies van de poten of een bemoeilijkte loop optreden (lopen als dronkenman)
 • soms uitval van de aangezichtszenuw.


Wanneer het plots optreedt kan het zo erg zijn dat de hond of kat niet meer kan lopen en alleen maar rondtolt. Hierbij kan ook misselijkheid en braken optreden. Dit schokkende beeld zegt echter niets over de prognose. Die kan juist heel goed zijn!

Lokalisatie

We verdelen de oorzaken in naar hun lokalisatie. We spreken van een:

 • centrale lokalisatie als het in het ruggenmerg zit
 • perifere als het daarbuiten zit (middenoor)


Oorzaken zijn onder meer:

 • ontstekingen
 • tumoren
 • contact met schadelijke producten

Geriatrisch vestibulair syndroom

Bij een zogenaamd geriatrisch vestibulair syndroom is de oorzaak nooit te vinden maar de prognose bijna altijd goed.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?