Wonden aan gewrichten

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Soms is het niet meteen duidelijk of bij een verwonding ook een gewricht is aangetast. Om dat zeker te weten kunnen we een aantal tests uitvoeren:

  • een gewrichtspunctie (de meest voorkomende test). Daarbij nemen we uit het gewricht een kleine hoeveelheid vocht af. Dat onderzoeken we op de aanwezigheid van ontstekingscellen. Zijn die er niet, dan heeft het gewricht niet te lijden gehand onder de verwonding.
  • inspuiten van een vloeistof in het gewricht: wanneer de vloeistof via de wond weer naar buiten komt, dan is er een verbinding tussen de wond en het gewricht, en zal het gewricht dus ook behandeld moeten worden
  • röntgenfotografie. Als uit de röntgenfoto blijkt dat er lucht in het gewricht zit, kan dat ook een aanwijzing zijn dat het gewricht open is.

Behandeling

Bij een verwonding aan een gewricht volgt een uitgebreide behandeling. Eerst wordt het paard onder volledige narcose gebracht. Daarna voeren we een kijkoperatie uit, waarbij we de gewrichtsholte spoelen en reinigen. Na de kijkoperatie volgt een intensieve behandeling met antibiotica. De gezondheid van het paard wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Soms dient het spoelen herhaald te worden.
Het paard wordt in deze gevallen meestal minimaal drie weken bij ons opgenomen. Als de wond goed geneest, dan zijn de vooruitzichten ook gunstig.

Is het gewricht niet aangetast, dan volgt een ‘gewone’ behandeling van de wond. Extra waakzaamheid is dan toch nog geboden. Vanwege de nabijheid van het gewricht bestaat namelijk de kans dat de wond zich daarheen uitbreidt. Het paard krijgt daarom in dat geval een aantal dagen antibiotica toegediend.

U kunt voor behandeling terecht bij de afdeling Heelkunde.

Risico’s

In het algemeen geldt voor paardachtigen dat bij narcose de kans op complicaties iets groter is dan bij andere dieren. Vandaar dat wij het dier voor en na de narcose graag willen kunnen observeren. Lees meer over narcose bij paarden.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?