Wonden aan botten

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

We onderscheiden botbreuken en oppervlakkige botbeschadigingen.

Bij botbreuken hangt de kans op herstel af van de beschadiging. Een breuk kan zeer gecompliceerd zijn. Is er bij een botbreuk ook nog eens sprake van een open wond, waarbij het getroffen bot dus zichtbaar is, dan zijn de vooruitzichten vaak zeer slecht.

Bij oppervlakkige beschadigingen is er een grote kans op volledig herstel. In deze gevallen is er aan de buitenkant van het bot het botvlies beschadigd. Een dun deel daarvan kan in de wond als een splinter los komen. Deze kan worden afgestoten door het lichaam, wat betekent dat de splinter na twee tot drie weken door de wond naar buiten komt. Oppervlakkige botbeschadigingen hebben verder geen nadelige gevolgen voor het paard, mits het goed behandeld wordt.

In veel gevallen wordt door de eigen dierenarts het been verbonden voor het paard op transport gaat. Vaak dient de dierenarts ook vooraf medicatie toe, en geeft hij/zij een inschatting van het bloedverlies.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?