Rapportages

  1. Rapportages

  2. Meer weten?

In 2014 voerde het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren een succesvol pilotonderzoek uit naar een methode voor geautomatiseerde analyse van gezelschapsdierenpopulaties. De resultaten hiervan kunt u nalezen in het rapport Incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren (pdf, 1,2 MB).

De pilotstudie is nader uitgewerkt en heeft geresulteerd in een artikel in een hoogstaand epidemiologisch tijdschrift.

Daarna is dit meetsysteem in opdracht van het ministerie van Economische Zaken geautomatiseerd, zodat via internet grootschalige landelijke ziekteregistratie van aandoeningen bij honden en katten mogelijk wordt. Het rapport verscheen eind 2016: PETscan: Ontwikkeling en implementatie van een kwantitatief meetsysteem van gezondheid en welzijn in gezelschapsdier populaties. Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken bij 38 hondenrassen en 2 kattenrassen in Nederland (pdf, 546,6 KB).

Overzicht genetisch onderzoek en begeleidingsprogramma’s voor erfelijke ziekten van het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren/ECGG (pdf, 76,5 KB).

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?