Publieksvoorlichting

  1. LICG-project

  2. Meer weten?

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren onderzocht welke erfelijke en/of rasgebonden ziekten voorkomen bij de populairste hondenrassen. Daarbij is specifiek bekeken welke van deze ziekten binnen Nederland van belang zijn. Meer informatie hierover is te vinden in de Rashondengids van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

De ziekte-informatie in de Rashondengids wordt doorlopend geactualiseerd op basis van onderzoek door het ExpertiseCentrum.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?