PETscan

  1. Meer weten?

  2. Landelijke database

De faculteit Diergeneeskunde doet onderzoek naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij gezelschapsdierenrassen. Doel van het onderzoek is het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’ en ‘raskattenproblematiek’. Dit onderzoek vindt plaats bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Binnen het departement bundelt het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren de kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is.

Informatie voor dierenartsen

De informatie op deze website is in eerste instantie bedoeld voor fokkers en diereigenaren. Bent u dierenarts? Dan verwijzen we u graag naar de info over het ExpertiseCentrum op de website van de faculteit Diergeneeskunde.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?