PETscan

  1. Landelijke database

  2. Meer weten?

Een van de instrumenten om de rasproblematiek in beeld te brengen is PETscan. Dierenartsen van de Universiteit Utrecht werken hiervoor samen met dierenartsenpraktijken in het hele land.

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht. Met de database bundelen we de diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests ontwikkelen. Met als resultaat:

  • een vroege diagnose
  • het fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen
  • een snellere en betere behandeling van uw huisdier


Zo voorkomt PETscan veel dierenleed in de toekomst.

Welke gegevens verzamelen we?

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht en indien aanwezig de eerste 5 cijfers van de chipcode. Naam of adresgegevens van de diereigenaar worden niet geregistreerd en zijn niet door het ECGG te achterhalen, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?