Niet loops worden

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Als een verwachte loopsheid niet optreedt wordt dat verlengde anoestrus genoemd. Bijvoorbeeld, een jonge teef die na 18 maanden leeftijd nog niet loops is geweest lijdt aan primaire anoestrus. Ook kan het voorkomen dat een hond wel eerder loops geweest is, maar dat de tijd sinds de vorige loopsheid langer dan een jaar is. Vaak is dit het gevolg van een andere aandoening.

Mogelijke oorzaken zijn:

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?