Fertiliteitbegeleiding (vruchtbaarheidbegeleiding)

  1. Wat is fertiliteitbegeleiding?

  2. Toepassing
  3. Meer informatie

Nest bij honden

Wanneer u met uw hond een nest wilt fokken kunt u terecht bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren voor het bepalen van het juiste dekmoment, en om uw teef te laten controleren.

Lastig om dekmoment te bepalen

Omdat de loopsheid van de hond lang duurt (gemiddeld 21 dagen) evenals de periode waarin een teefje dekbereid is (gemiddeld 9 dagen), is het lastig om precies te weten wanneer de kans op een vruchtbare dekking het grootst is. De dekperiode van de hond duurt gemiddeld acht tot twintig dagen. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren kan het optimale dektijdstip voor u bepalen. 

Lees meer hierover in onze brochure over fertiliteitbegeleiding.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?