Gynaecologische en obstetrische operaties

  1. Aanleiding voor gynaecologische en obstetrische operaties
  2. Behandeling
  3. Meer weten?

Onderzoek 

Binnen de Universiteitskliniek voor Paarden wordt veel onderzoek uitgevoerd. Momenteel kijken wij vooral naar:

  • drachtherkenning en vroeg-embryonale sterfte
  • het innestelingproces en epigenetica (hoe omstandigheden tijdens de dracht de erfelijke eigenschappen van de foetus en eventueel het veulen kunnen beïnvloeden)
  • het effect van leeftijd van de merrie op eicel- en embryokwaliteit
  • klinisch gericht onderzoek: therapieën bij merries met vruchtbaarheidsproblemen en/of een geschiedenis van herhaalde embryonale sterfte

 
Mogelijk kunnen wij u, wanneer u de kliniek bezoekt, vragen om deel te nemen aan dit onderzoek met uw merrie. Mocht u meer informatie willen hebben over het uitgevoerde onderzoek dan kunt u contact opnemen met de Universiteitskliniek voor Paarden.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?