Fertiliteitbegeleiding bij merries

  1. Wat is fertiliteitbegeleiding?

  2. Behandeling
  3. Meer weten?

Fertiliteitbegeleiding betekent: de diensten die wij leveren om uw merrie drachtig te laten worden en de dracht goed te laten verlopen. Fertiliteitbegeleiding hoeft niet alleen plaats te vinden bij ‘probleemmerries’; inseminatie van een ‘gewone’ merrie valt ook onder fertiliteitbegeleiding.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?