Embryotransplantatie

  1. Wat is embryotransplantatie?

  2. Behandeling
  3. Meer weten?

Met embryotransplantatie worden er embryo’s uit de baarmoeder van een merrie gespoeld en vervolgens in de baarmoeder van een andere merrie geplaatst. Hierdoor kunnen merries in de topsport en merries die niet zelf een veulen kunnen krijgen (bijvoorbeeld oude merries of merries met baarmoederproblemen) toch veulens voortbrengen.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?