Onbewust urineverlies (passieve incontinentie)

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Wanneer een dier druppeltjes urine verliest, bijvoorbeeld bij hoesten, blaffen, slapen of zelfs de hele dag door, spreken we van passieve incontinentie. Soms is het urineverlies zelfs zichtbaar en kan een natte plek in de mand of op een dekentje gevonden worden. Hoeveel urine het dier verliest kan per dag verschillen.

Er zijn vier mogelijke oorzaken van onbewust urineverlies:
1. De blaas of urinewegen sluiten slecht op elkaar aan. Dit is vaak aangeboren.
2. De blaas wordt ergens door geprikkeld. Bijvoorbeeld door: een tumor, blaassteen of ontsteking.
3. De sluitspier van de blaas werkt niet goed. Dit kan aangeboren zijn maar kan ook later ontstaan. Bijvoorbeeld na castratie of sterilisatie.
4. De blaas is verlamd. Dit kan gebeuren door een aanrijding of wanneer de blaas een tijdje overvol is geweest.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?