Penistumor

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Aan de penis van oudere ruinen en hengsten komen soms tumoren voor. Dit zijn in het begin meestal goedaardige verdikkingen van de huid van de penis. Na verloop van tijd gaan die vaak over naar plaveiselcelcarcinoom, een kwaadaardige tumor die kan uitzaaien. Wrattenvirussen spelen een rol bij penistumoren. Ook smegma (huidsmeer van de koker) speelt waarschijnlijk een rol in het ontstaan van deze tumoren.

Verschijnselen

Soms ziet de eigenaar de tumor, bijvoorbeeld als het paard staat te plassen. De tumor kan een echte knobbel zijn, maar vaak is het meer een onrustige plek en soms ziet het er zelfs uit als een wond. Als de tumor zelf niet gezien wordt merkt men vaak bloederige of stinkende uitvloeiing uit de koker op. Ook kan het zijn dat het paard moeite heeft met plassen: lang gestrekt staan, de penis komt niet uit de koker bij het plassen, het plassen duurt lang met een kleine straal.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?