Huidtumoren

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

De meest voorkomende huidtumoren bij het paard zijn wratten, sarcoiden, melanomen en plaveiselcelcarcinomen. Verder kunnen nog vele andere, meer zeldzame, huidtumoren voorkomen.

  • Wratten zijn goedaardig (zaaien niet uit) en verdwijnen vaak weer vanzelf. Ze worden veroorzaakt door het paardenwrattenvirus. Deze ziekte is besmettelijk voor jonge paarden die nog geen weerstand tegen het virus hebben. Om die reden worden wratten vaak bij jonge, in groepen gehuisveste paarden gezien. 
  • Sarcoiden worden veroorzaakt door het runderwrattenvirus, waarbij de gevoeligheid van het paard een grote rol speelt. Ze zijn goedaardig (zaaien niet uit), maar hebben meestal wel behandeling nodig. Sarcoiden kunnen soms hardnekkig terugkomen.
  • Melanomen komen voornamelijik voor bij paarden met de schimmelkleur. Ze kunnen kwaadaardig zijn en uitzaaien, maar bij het paard komen ook melanomen voor die zich goedaardig gedragen. Toch is vaak behandeling nodig voordat een melanoom hinderlijk groot wordt. De kans op herstel is sterk afhankelijk van de plaats en aard van de melanomen.
  • Plaveiselcelcarcinomen zijn kwaadaardige tumoren, ze zullen uitzaaien alhoewel dat meestal pas na langere tijd gebeurt. Daarom hebben plaveiselcelcarcinomen in een vroeg stadium behandeling nodig. Van plaveiselcelcarcinomen staat de oorzaak nog niet vast. Waarschijnlijk kunnen genetische gevoeligheid, blootstelling van ongepigmenteerde huid aan UV licht en wrattenvirus allemaal een rol spelen

Verschijnselen

Bij huidtumoren ontstaat er in of direct onder de huid een bobbel of de huid wordt afwijkend (bijvoorbeeld: wratachtig verdikt).

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?