Hoefbevangenheid

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

Bij hoefbevangenheid is er een ontstekingsproces gaande tussen de hoefwand en het hoefbeen, waardoor de verbinding verzwakt en het hoefbeen in de hoef kan gaan verzakken of kantelen. Hierdoor heeft het paard bij een acute hoefbevangenheid veel pijn en kan het kreupel lopen, ‘op eieren staan’ of zelfs helemaal niet meer willen lopen of staan. In meer chronische gevallen kan de ziekte worden herkend aan de kenmerkende ringen op de hoefwand.

Oorzaken

De precieze oorzaak van hoefbevangenheid is onduidelijk, wel is zeker dat er verschillende factoren een rol spelen. Over het algemeen is te zeggen dat hoefbevangenheid ontstaat door een andere, onderliggende aandoening. De oorzakelijke factoren voor het ontstaan van hoefbevangenheid zijn grofweg op te delen in drie hoofdgroepen:

  • Een ziekte elders in het lichaam (het niet afkomen van de nageboorte oftewel aan de nageboorte staan, of een ontsteking aan de dikke darm). De hierbij aanwezige bacteriën vormen gifstoffen die via de bloedbaan in de hoef terecht komen. Hier zorgen ze voor een verandering in de doorbloeding van de hoef waardoor hoefbevangenheid ontstaat.
  • Overbelasting van de voet. Als een paard een been minder belast, zal hij zijn gewicht naar het andere been belasten waardoor deze overbelast kan raken. Ook kan overbelasting bijvoorbeeld optreden in de voorbenen van paarden die langdurig op een harde weg lopen. Door de overbelasting wordt enerzijds de bloedvoorziening dichtgedrukt en anderzijds zorgt dit direct voor het losscheuren van de verbinding tussen de hoornschoen en het onderliggende hoefbeen.
  • Verstoring van de hormoonbalans. Een verstoring van de hormoonbalans kan optreden door de opname van bepaalde medicijnen of doordat het dier aan een andere ziekte lijdt die voor een verstoorde hormoonbalans zorgt. Uit onderzoek is gebleken dat dit de grootste oorzaak van hoefbevangenheid is. Tenminste 50% van de paarden en pony’s met hoefbevangenheid heeft ook PPID (vroeger ook ‘ziekte van Cushing’ genoemd) of het metabole syndroom. De precieze reden waarom deze dieren last krijgen van hoefbevangenheid is nog niet bekend, maar mogelijk speelt de verstoorde suikerhuishouding een rol.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?