Equine metabool syndroom (EMS)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer informatie

Er zijn verschillende methoden om het gewicht van uw paard te bepalen. Het betrouwbaarste is om uw paard te wegen op een speciale weegschaal zoals die in de Universiteitskliniek voor Paarden aanwezig is.

Indien er geen weegschaal aanwezig is, kan de vetophoping van het paard worden ‘gescoord’. Het vet kan zich ‘gegeneraliseerd’ ophopen, hierbij is het paard in zijn geheel te dik, of ‘lokaal’ waardoor er vetplakkaten ontstaan in de manenkam of rond de staartbasis. Voor het scoren van deze vetophopingen zijn verschillende scoringssystemen te gebruiken. De twee meest gebruikte systemen zijn de ‘Body Condition Score’ (BCS) en de ‘Cresty Neck Score’.

Deze scoresystemen zijn ook goed te gebruiken om het effect van een behandeling te volgen. Daarbij wordt het beste resultaat behaald als steeds dezelfde persoon de scoring doet.

Bij het afvallen is het van belang dat zowel de hoeveelheid beweging als de hoeveelheid energie in het voedsel wordt aangepast. Op deze manier kan er voor worden gezorgd dat uw paard of pony geleidelijk afvalt. Het is namelijk het beste als uw dier slechts 1% lichaamsgewicht per week verliest. Voor een paard van 500kg betekent dit een gewichtsverlies van 5 kg per week. Aangezien paarden met EMS al snel een overgewicht hebben van 100 kg is het vanzelfsprekend dat het een lange tijd duurt voordat het streefgewicht bereikt is. Hiernaast is het ook belangrijk om te weten dat een paard vaak in eerste instantie inwendig vet verliest, dus in de borst- en buikholte. Hierna volgt dan pas het vet aan de buitenzijde. Uw paard zal in de eerste maanden van het afvalproces dus wel gewicht verliezen, maar voordat u aan de buitenkant resultaat ziet is er al enige tijd voorbij gegaan.

De informatie over EMS is ontleend aan het artikel ‘Is te dik zijn een ziekte?’ in PaardenSport, geschreven door dr. E. Roelfsema, specialist inwendige ziekten van de Universiteitskliniek voor Paarden. 

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?