Equine metabool syndroom (EMS)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van:

  • de verschijnselen, zoals overgewicht en eventueel hoefbevangenheid
  • bloedonderzoek
  • ‘tolerantietesten’, waarbij gekeken wordt hoe goed het paard om kan gaan met een hoge concentratie aan bloedsuikers

Behandeling

Allereerst dient de conditie van het paard verbeterd te worden en moet het paard afvallen. Op deze manier kan de aandoening tot rust gebracht worden en neemt het risico op hoefbevangenheid. Dit wordt bereikt door het paard meer te laten bewegen en door de voeding aan te passen. Het afvallen dient geleidelijk te gebeuren. De specialisten van de Universiteitskliniek voor Paarden kunnen in overleg met u een bewegings- en voedingsplan opstellen. 

Indien het paard ook last heeft van hoefbevangenheid  dient deze gelijktijdig behandeld te worden. Door het paard tijdig te laten afvallen zal de gevoeligheid voor insuline ook toenemen waardoor de bloedsuikerspiegels weer normaal worden. Indien EMS al te lang speelt lukt het soms niet meer om de insulineresistentie te verminderen. Als dit het geval is kunnen wij u helpen bij het aanpassen van de voeding, zodat uw paard zo min mogelijk last heeft van de insulineresistentie.

Voor de behandeling van EMS kunt u terecht bij de afdeling Inwendige Ziekten van het Paard.

Nazorg

Wanneer er EMS geconstateerd is bij uw paard is het noodzakelijk dat u ook na genezing uw paard in de gaten houdt. Het is belangrijk dat u uw paard op de juiste manier blijft voeren en dat het lichaamsgewicht van uw paard niet weer toeneemt.
Indien u nog meer paarden heeft, verdient het de aanbeveling om ook hun voedings- en bewegingsregime te bespreken met een van de specialisten Inwendige Ziekten, aangezien ook deze paarden door ‘overvoering’ het risico lopen om EMS te krijgen.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?