Laparoscopische ovariectomie (sterilisatie via kijkoperatie)

  1. Wat is laparoscopische ovariectomie?

  2. Aanleiding en toepassing
  3. Meer weten?

Een laparoscopische ovariectomie is een sterilisatie via een kijkoperatie. In tegenstelling tot bij een ‘gewone’ operatie worden bij een kijkoperatie slechts enkele kleine openingen in de huid van uw dier gemaakt. Er wordt met speciale instrumenten gewerkt waarbij de buik niet verder open hoeft.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?