Rijtechnische problemen

  1. Aanleiding
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Om een diagnose te stellen wordt eerst een uitgebreide anamnese afgenomen door een gesprek met de eigenaar en/of de ruiter. Vervolgens wordt het paard klinisch onderzocht en geobserveerd, in stilstand en lopend: op harde en zachte bodem, aan de hand of onder de man. Afhankelijk van de uitkomsten volgt hieruit een van de volgende behandelwijzen/vervolgonderzoeken:

Behandelwijzen

Er zijn meerdere mogelijkheden van behandelen, afhankelijk van het probleem:

  • Mocht het paard kreupel zijn, dan voeren we een uitgebreider lichamelijk onderzoek uit. 
  • Revalidatie is mogelijk bij alle lichamelijke problemen. Elk paard heeft een eigen hersteltraject, al dan niet met fysiotherapeutische ondersteuning.
  • Indien het paard een gedragsprobleem heeft, is er advies van een gedragsdeskundige beschikbaar.


Voor de behandeling van rijtechnische problemen als gevolg van een aandoening aan het bewegingsstelsel kunt u terecht bij het onderdeel Orthopedie (Bewegingsstelsel) van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Voor de behandeling van rijtechnische problemen als gevolg van een spierprobleem of een probleem van het zenuwstelsel kunt u terecht bij de afdeling Inwendige Ziekten van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Nazorg

Bij het ingaan van een hersteltraject, wordt er op regelmatige tijdstippen een controle uitgevoerd, om zodoende gepast advies te kunnen geven en het traject voorspoedig verder te zetten.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?