Problemen met functieverlies van het oog

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

Functieverlies van het oog

Er is sprake van functieverlies als (een deel van) het oog niet goed meer werkt: uw dier is (gedeeltelijk) blind.

Verschijnselen

Dieren met functieverlies van het oog zijn of worden blind. Belangrijke symptomen bij dieren zijn:

  • niet alert reageren op beweging
  • tegen dingen aanlopen
  • een grijze waas in het oog

Oorzaken

Functieverlies van het oog kan twee belangrijke oorzaken hebben:

  • Troebeling in het oog. Het oog bestaat van voor naar achter uit verschillende onderdelen: hoornvlies, oogkamer, lens, glasachtig lichaam en netvlies. Door bijvoorbeeld ontsteking (hoornvlies) of staar (lens) kunnen één of meerdere van deze onderdelen troebel worden. Daardoor laten ze minder goed licht door. Uiteindelijk kan uw dier daardoor blind worden.
  • Netvliesproblemen. Het netvlies vangt het licht, dat door het oog naar binnen komt, op en stuurt het signaal door naar de hersenen. Door ontsteking, genetische aanleg of trauma kan het netvlies loslaten. Het oog werkt dan niet meer goed, wat tot blindheid kan leiden.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?