Problemen met functieverlies van het oog

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer weten?

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de eigenaar en het oogonderzoek.

Behandeling

Behandeling van functieverlies is, afhankelijk van de oorzaak, over het algemeen goed mogelijk.

Troebelingen voor de lens, bijvoorbeeld door ontsteking, kunnen met medicijnen behandeld worden. Problemen van de lens en het glasachtig lichaam worden met een operatie behandeld. Bij staar kan de lens van uw dier verwijderd worden en vervangen worden door een kunstlens.

Wanneer het netvlies loslaat kan dit niet meer vastgezet worden. Wel kan, met een speciale diodelaser, voorkomen worden dat het probleem zich verder verspreidt. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is de enige kliniek in Nederland met een diodelaser.

Voor behandeling van oogproblemen kunt u terecht bij de afdeling Oogheelkunde.

Prognose

Functieverlies door troebeling heeft meestal een goede prognose: vaak knapt uw huisdier na behandeling weer goed op.

Functieverlies door het loslaten van het netvlies kan niet hersteld worden maar kan, door behandeling met een zogenaamde diodelaser, wel onder controle gebracht worden. Geen behandeling kan het risico geven dat het netvlies verder loslaat, waardoor uw dier uiteindelijk blind kan worden aan dat oog.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?