Oogtumoren

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Om zeker te weten dat we met een oogtumor te maken hebben, wordt eerst een biopt genomen. Daarbij wordt, onder plaatselijke verdoving, een klein stukje weefsel weggenomen en in ons laboratorium onderzocht.

Behandeling van oogtumoren

Bij een tumor achter het oog wordt besloten om, afhankelijk van de ernst van de situatie, het oog te verwijderen of om niet te behandelen. Een tumor achter het oog is vaak niet te genezen.
Een plaveiselcelcarcinoom kan in bepaalde gevallen operatief verwijderd worden. Bevindt de tumor zich op het derde ooglid, dan wordt dit ooglid operatief, bij het staande paard, verwijderd. Is het slijmvlies zelf aangetast, dan hangt de behandeling af van de omvang van de tumor. Bij een oppervlakte van minder dan twee vierkante centimeter is opereren goed mogelijk, zelfs als de tumor ook op het hoornvlies zit. De kans op slagen is 50% (bij een oppervlakte tot één vierkante centimeter zelfs 80%). Is de tumor groter dan twee vierkante centimeter in oppervlak, dan is het beter het hele oog te laten verwijderen.

Is na de behandeling nog onderzoek nodig?

Na verwijderen van een tumor is het belangrijk om de eerste tijd goed in de gaten te houden of de tumor niet terugkomt.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?