Maanblindheid

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

Maanblindheid is een ontsteking van de iris en de diepere delen van het oog. Maanblindheid wordt ook vaak uveitis, recidiverende uveitis of Equine Recidiverende uveitis (ERU) genoemd. De ziekte komt voor bij alle paardenrassen. De gevolgen van maanblindheid kunnen ernstig zijn:

  • cataract (‘staar’)
  • vastgroeien van de pupil aan de lens
  • het netvlies kan loslaten
  • het oog kan verschrompelen
  • toenemend verlies van gezichtsvermogen: uiteindelijk wordt het oog blind.


De ziekte kan één oog of beide ogen treffen.

Wat zijn de verschijnselen?

Maanblindheid is pijnlijk, het paard knijpt daardoor met het oog, zoals op de foto hieronder. De pupil is klein en het oog vertoont een blauwe waas. Bij de Appaloosa komt een vorm voor die niet pijnlijk is en waarbij het paard niet met het oog knijpt (sluipende uveitis).

Oorzaken

Maanblindheid is een immuun-gemedieerde aandoening, dat wil zeggen dat de ziekte te maken heeft met een verstoorde afweerreactie van het lichaam. De oorzaak van die verstoorde afweerreactie is niet bekend.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?