Maanblindheid

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer weten?

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Eerst wordt nauwkeurig onderzocht hoe het oog eruit ziet. Bij maanblindheid is de oogdruk vaak te laag, maar soms juist te hoog, dus we zullen ook een oogdrukmeting uitvoeren. Achter in het oog treedt bij maanblindheid vaak een ontsteking op. Een echo moet uitwijzen of dat inderdaad zo is.

Behandeling van maanblindheid
Maanblindheid kan op diverse manieren behandeld worden. Niet alle paarden kunnen met al deze methoden geholpen worden. De therapie wordt daarom nauwkeurig gekozen, afhankelijk van de ernst van de situatie:

• ontstekingsremmers in de vorm van druppels of zalf, aan te brengen op het oog, om de twee uur
• oogdruppels om de pupil wijder te maken, eveneens om de twee uur
• ontstekingsremmers en/of pijnstillers via de mond
• een cyclosporine-implantaat: een klein schijfje dat, geplaatst onder het oogwit, gedurende lange tijd de ongewenste afweerreactie remt. Hiervoor is een kleine operatieve ingreep nodig. Werking treedt op na 30 tot 45 dagen. Bij 50% van de patiënten blijven aanvallen van maanblindheid twee jaar of langer uit. Bij 30% zorgt het implantaat voor minder aanvallen.
• vitrectomie: een nieuwe behandelmethode waarbij het glasachtig lichaam (een onderdeel van het oog) leeggezogen wordt en gelijktijdig gevuld met een steriele vloeistof. Het lichaam maakt vervolgens zelf nieuwe vloeistof aan (een gel-achtige substantie die voor het grootste deel uit water bestaat). Het slagingspercentage bij vitrectomie is 80%.
• verwijdering van het oog. Daarmee verdwijnt ook de pijn. Bij paarden die al blind zijn geworden aan het betreffende oog is dit vaak de beste remedie.

Als alleen met medicijnen wordt behandeld is de kans dat de ziekte terugkeert echter vrij groot. In sommige gevallen is het daarom de moeite waard om te proberen met een operatie volledige genezing te bereiken.

Voor behandeling van maanblindheid kunt u terecht bij de afdeling Heelkunde van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Is na de behandeling nog onderzoek nodig?

Na behandeling is het belangrijk om de eerste twee jaar goed op te letten of er geen verschijnselen van maanblindheid zijn, aan het behandelde oog of het andere oog.

Risico’s

Aan sommige behandelmethoden zijn risico’s verbonden. Het langdurig toedienen van oogdruppels of zalf kan het hoornvlies verzwakken. Vitrectomie is niet mogelijk als het netvlies los zit of los dreigt te raken.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?