Overige hoornvliesaandoeningen

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Het gaat hier om aandoeningen, anders dan de hier beschreven hoornvliesbeschadigingen, waarbij het hoornvlies afwijkingen vertoont. Het kan hier gaan om een virus (vaak herpes), een schimmel of om immuun-gemedieerde hoornvliesaandoeningen (aandoeningen die te maken hebben met een verstoorde afweerreactie van het lichaam).

Wat zijn de verschijnselen?

Er zijn geen eenduidige verschijnselen voor deze aandoeningen. Soms zijn er ook helemaal geen klachten.

Is genezing mogelijk?

Deze aandoeningen zijn vaak moeilijk te behandelen.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?