Kanker (tumoren) bij gezelschapsdieren

 1. Ziektebeeld

 2. Diagnose en behandeling
 3. Doneren
 4. Meer weten?

Wat is kanker?

Ons lichaam, maar ook dat van onze huisdieren, is steeds aan verandering onderhevig. Cellen worden afgebroken en weer aangemaakt. Nieuwe cellen worden gevormd door celdeling: een cel splitst zich op in tweeën. Normaal gesproken wordt bij cellen de celdeling goed onder controle gehouden. Bij afwijkingen in de cel (aangeboren of veroorzaakt door schadelijke invloeden van buiten), kan deze zich ongeremd gaan delen. Er ontstaat dan een grote klomp cellen: een tumor.

Tumoren kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Goedaardige tumoren blijven op hun plek en groeien vaak minder snel. Bij kwaadaardige tumoren proberen de cellen ook andere weefsels binnen te dringen; komen de cellen in de bloedbaan, dan kunnen uitzaaiingen ontstaan. Bij kwaadaardige tumoren spreken we van kanker.

De kans dat een hond een of andere vorm van kanker krijgt, is gemiddeld 1 op 4. Dit verschilt wel sterk per ras. Kanker is een verzamelnaam voor groep van uiteenlopende, complexe ziekten. Of behandelen zin heeft, hangt af van het type (de oorsprong), de leeftijd waarop de ziekte ontstond en de plaats in het lichaam.

Verschijnselen

Bij kanker, zeker in het beginstadium, zijn de klachten vaak erg vaag. Algehele malaise (verminderde eetlust, misselijkheid, sufheid, etc.) kan duiden op kanker. Soms zijn de verschijnselen duidelijk waar te nemen bij het aangetaste lichaamsdeel. Een bekend voorbeeld is hoesten bij longkanker. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen, dat wie hoest ook longkanker heeft!

Tekenen die kunnen wijzen op kanker:

 • abnormale zwellingen, die blijven bestaan of groter worden
 • zweren die niet genezen
 • bloedverlies of uitvloeiing uit een of meer lichaamsopeningen
 • problemen met eten of slikken, of verlies van eetlust
 • voortgaand gewichtsverlies
 • moeilijkheden bij ademhalen, of vermindering van uithoudingsvermogen
 • moeilijkheden bij plassen of ontlasten
 • verlamming of langdurige stijfheid, kreupelheid

Is genezing mogelijk?

In het ideale geval kan de kanker genezen worden. Soms echter zal genezen niet meer mogelijk zijn. In zo’n geval kunnen we de tumor afremmen om complicaties, zoals pijn, te voorkomen en zo het leven van uw dier zo aangenaam mogelijk te maken (‘palliatieve behandeling’).

Oorzaak

Het is niet altijd mogelijk om de oorzaken van tumoren vast te stellen. Enkele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van kanker, zowel bij mensen als dieren, zijn:

 • aangeboren aanleg
 • blootstelling aan schadelijke stoffen of straling
 • blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen of virussen
 • beïnvloeding door hormonen