Kanker (tumoren) bij gezelschapsdieren

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling
  3. Doneren

  4. Meer weten?

Doneren

Voor financiële ondersteuning van kankeronderzoek bij dieren kunt u een bedrag overmaken naar de Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting DOG) te Utrecht. IBAN nummer NL30INGB0000512125, met als kenmerk: Tumoronderzoek
Meer weten? Kijk op http://www.stichtingdog.nl

Stichting DOG is opgericht om geld bijeen te brengen om het onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren financieel te steunen. Dit klinisch gericht onderzoek vindt plaats binnen het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde. Voorwaarde tot financiering is dat er geen proefdieren bij het onderzoek zijn betrokken.