Acute nierziekte

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van:

  • het verhaal van de eigenaar
  • het lichamelijk onderzoek
  • bloed- en urineonderzoek. Urineonderzoek is daarbij erg belangrijk.

Behandeling

De behandeling van acute nierziekte is afhankelijk van het achterliggende probleem. In eerste instantie zal de hond of kat, zeker als deze erg ziek is, gestabiliseerd moeten worden. Vaak wordt vocht gegeven om uitdroging tegen te gaan. De uiteindelijke behandeling is erop gericht de oorzaak van de nierziekte weg te nemen. Dat kan door (bij infectie) de infectie te behandelen of door (bij vergiftiging) de gifstoffen uit het lichaam te verwijderen.

Prognose

Omdat acute nierziekte snel ontstaat, is bij een goede behandeling de schade aan de nier vaak beperkt. Dat betekent dat de prognose dan goed is. Bij vergiftiging dient, voordat een goede prognose gegeven kan worden, rekening gehouden te worden met de ernst van de gifstof.

U kunt voor behandeling van een nierziekte terecht bij de polikliniek Nefrologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?