Nierziekten (Nefrologie) bij gezelschapsdieren

Heeft uw huisdier een chronische of acute nierziekte? U kunt voor behandeling van deze aandoeningen terecht bij de polikliniek Nefrologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u voor de behandeling van dit soort aandoeningen terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.