Koliek

 1. Ziektebeeld

 2. Diagnose en behandeling

Koliek is een verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden bij paarden waarbij steeds sprake is van buikpijn. Of koliek succesvol behandeld kan worden hangt af van de ernst van de situatie en het soort koliek. Bij koliek is in ieder geval altijd sprake van een spoedgeval. Als u vermoedt dat uw paard koliek heeft, neemt u dan eerst contact op met uw eigen dierenarts. Deze zal beoordelen of het paard te vervoeren is. Lees meer over de procedure bij spoedgevallen.

Vaak gaat het bij koliek om maagdarmproblemen. Gelukkig is er meestal sprake van krampen (‘krampkoliek’) en soms een ophoping van gas (‘gaskoliek’) en die vormen van koliek kunnen meestal thuis worden verholpen. Een enkele keer zijn er ernstiger problemen en moet het paard naar een kliniek worden doorgestuurd.

Als er sprake is van een echte liggingsverandering van een darmdeel is vaak een operatie nodig.

Soms is sprake van steeds terugkeren van koliek. Daarvoor zijn verschillende oorzaken:

 • verminderde beweeglijkheid van de darm
 • maagdarmparasieten


Soms is sprake van ‘schijnbare koliek’, dan is er sprake van de symptomen zoals bovengenoemd, maar is er iets buiten het maagdarmkanaal aan de hand zoals een naderende (vroeg)geboorte of een spierprobleem.

Verschijnselen

Koliek kan zich op verschillende manieren manifesteren. Vooral het gedrag van uw paard geeft aanwijzingen over de aard van het probleem:

 • trappen naar de buik
 • rollen
 • gestrekt staan
 • wijdbeens gaan staan alsof het paard moet plassen
 • flemen
 • zweten
 • liggen en weer opstaan

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?