Aandoeningen van longen, luchtwegen en borstkas

 1. Ziektebeeld

 2. Diagnose en behandeling

De specialisten (en specialisten in opleiding) van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren kunnen de meest diverse (inclusief erg zeldzame) aandoeningen aan de longen en diepe luchtwegen behandelen. De meest voorkomende aandoeningen  zijn:

 • longworminfectie
 • longontstekingen (b.v. door verslikken of door bacteriële infecties)
 • longfibrose en andere zgn. interstitiële longaandoeningen
 • bronchitis
 • collaps van de luchtpijp en collaps van de luchtwegen
 • asthma

Wat zijn de verschijnselen van aandoeningen van de longen, luchtwegen en borstkas?

 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • hoesten
 • flauwtes
 • verminderd uithoudingsvermogen

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?