Leverontsteking (hepatitis)

 1. Ziektebeeld

 2. Diagnose en behandeling

Leverontsteking

Hepatitis is een ontsteking van de lever. De ontsteking kan acuut zijn of chronisch. Bij een chronische ontsteking wordt er bindweefsel in de lever gevormd. Bij veel bindweefsel spreekt men van levercirrose. Leverontsteking komt voornamelijk voor bij de hond.

Verschijnselen acute leverontsteking

De verschijnselen zijn afhankelijk van het stadium van de ziekte. Honden met acute leverontsteking hebben de volgende verschijnselen:

 • erg ziek
 • sloom
 • braken
 • veel drinken
 • soms geel oogwit of tandvlees


Deze symptomen zijn niet altijd allemaal tegelijk aanwezig. Sloomheid en apathie treden bijna wel altijd op. Veel acute leverontstekingen lossen vanzelf weer goed op. In een derde van de gevallen wordt de ontsteking echter chronisch.
Verschijnselen chronische leverontsteking

Honden met chronische leverontsteking laten eerst vaak helemaal geen verschijnselen zien. Later worden ze:

 • sloom
 • misselijk
 • en krijgen ze soms geelzucht


In meer dan de helft van de gevallen drinken ze meer water dan normaal.

Herstel

De lever van deze honden is vaak al beschadigd. Met een zorgvuldige behandeling kan meestal nog wel voldoende herstel worden bereikt. Daarbij geldt: hoe eerder hoe beter. Het is daarom belangrijk om uw hond, na een acute leverontsteking, regelmatig te laten controleren door de dierenarts en bij twijfel de hepatoloog te consulteren.

Belangrijkste oorzaken

Er zijn veel oorzaken bekend van hepatitis bij honden. De twee belangrijkste zijn:

 • virusinfecties
 • koperstapeling

Koperstapeling

Van tenminste tien rassen, waaronder Bedlington terriers, Labradors en Dobermanns, is bekend dat zij een erfelijke aanleg hebben voor koperstapeling in de lever. Koper komt van nature voor in vrijwel alle voedingsstoffen. Honden krijgen dus via het dieet koper binnen. Normaal gesproken wordt het teveel aan koper met de gal uitgescheiden. Bij honden met koperstapeling gebeurt dit niet en blijft het koper in de levercellen zitten. Daardoor ontstaat een leverontsteking.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?