Bloed loopt buiten de lever om (aangeboren levershunts)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

  3. Meer informatie

Diagnose

De diagnose wordt met drie achtereenvolgende onderzoeksmethoden gesteld:

  • Met bloedonderzoek wordt bepaald of er ammoniak in het bloed zit; Dit betekent dat het bloed niet door de lever gaat en kan de diagnose levershunt gesteld worden.
  • Met een echo wordt gekeken wat voor shunt het is (er zijn vele varianten van bekend) en wat de diameter van het bloedvat is.
  • Met een CT-scan, met contrastvloeistof, worden vlak voor operatie alle vaten in beeld gebracht. Op deze manier kan de chirurg precies bepalen welke vaten afgesloten moeten worden.

Behandeling

Een levershunt wordt behandeld via een operatie. Tijdens deze operatie wordt het ‘foute’ vat opgespoord en dicht gemaakt. Dit gebeurt in stapjes, zodat de bloeddruk in de lever niet te snel stijgt. Vaak is één operatie voldoende om het vat (voldoende) te dichten. Soms, bij hele grote shunts, is later een tweede operatie nodig.

U kunt voor behandeling van een levershunt terecht bij de polikliniek Hepatologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u voor de behandeling van deze aandoeningen terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Zijn vervolgonderzoeken nodig?

Na operatie gaat er meer bloed naar de lever. Hierdoor gaat de lever uiteindelijk groeien. Eén of twee maanden na de operatie is controle, van de lever en de bloedwaarden, nodig om te kijken of de operatie geslaagd is.

Wat is de prognose van een aangeboren levershunt?

De prognose is afhankelijk van de locatie en de diameter van de levershunt. Gemiddeld knapt 75 tot 80 % van de honden na operatie volledig op. Complicaties die kunnen optreden zijn:

  • bloeding tijdens de operatie
  • slecht herstel van de bloeddruk na operatie


De eerste twee dagen na operatie zijn daarom cruciaal.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?