Rhinopneumonie

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

De informatie over Rhinopneumonie is ontleend aan de brochure ’Rhinopneumonie’, geschreven door dr. R. van den Boom, dr. C.J.G. Delesalle, prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan van de Universiteitskliniek voor Paarden, dr. C. van Manen en drs. B. van Schaik van de Gezondheidsdienst voor Dieren en drs. E.K. Welling van de Groep Geneeskunde Paard, KNMvD.

Meer informatie staat in de volgende artikelen:

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?