Influenza

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling
  3. Meer weten?

Influenza is een zeer besmettelijke griep veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn heel veel verschillende soorten influenzavirussen, welke ieder een eigen diersoort ziek maken. Vervolgens zijn er binnen een diersoort ook nog variaties van het virus mogelijk. Bij paardachtigen (paarden, ezels en zebra’s) worden voornamelijk twee substammen van influenza A stammen gezien, namelijk H7N7 en H3N8. De substam H7N7 is echter de afgelopen jaren niet meer aangetoond en is waarschijnlijk dan ook helemaal verdwenen. H3N8 is een zeer actieve substam, die overal ter wereld aanwezig is. Binnen deze substam zijn ook weer afsplitsingen gevonden: een lijn voor Europa en een Noord-Afrikaanse lijn.

Doordat de incubatietijd van influenza zeer kort is (ongeveer een tot drie dagen) en paarden het virus al kunnen uitscheiden voordat ze echt ziek lijken, verspreidt de ziekte zich zeer snel. Paarden geven het virus aan elkaar door, door hoesten, via neuscontact of via voerbakken.

Verschijnselen

  • koorts
  • droge hoest
  • neusuitvloeiing
  • sloomheid
  • niet meer willen eten
  • spierpijn en/of slapte
  • longontsteking

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?