Hyperthyreoïdie

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het beeld van:

  • de patiënt
  • een meting van de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed
  • een schildklierscan.


Met deze scan kan precies in beeld gebracht worden waar de tumor zit en hoe actief deze is.

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft alle technieken in huis voor een optimale diagnose. Daarvoor is een vergunning, voor het maken van een schildklierscan met radioactieve stoffen, nodig. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft, als één van de weinige klinieken in Nederland, deze vergunningen in huis.

Behandeling

De behandeling van hyperthyreoïdie bij de kat is afhankelijk van de ernst van de problemen. Mogelijke behandelingen zijn:

  • medicijnen om de productie van schildklierhormoon te onderdrukken
  • een dieet met laag jodium; een belangrijke bouwsteen voor schildklierhormoon
  • operatief verwijderen van de schildklier(en)
  • behandeling met radioactief jodium

U kunt voor behandeling van hyperthyreoïdie terecht bij de polikliniek Endocrinologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?