Verscherpte diagnose en therapie-ondersteuning bij hormoonstoornissen

  1. Aanvullende dienstverlening

  2. Diagnose en behandeling

Oorzaak onbekend / Behandeling slaat niet aan

Wanneer uw huisdier last heeft van een aandoening kan deze meestal goed in uw eigen dierenartspraktijk gediagnosticeerd en behandeld worden. Af en toe komt het echter voor dat de behandeling niet goed aanslaat of dat de achterliggende oorzaak niet gevonden kan worden. In dat geval kan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren uitkomst bieden.

Welke aandoeningen komen in aanmerking?

De belangrijkste aandoeningen die in aanmerking komen voor diepere diagnostiek en therapieondersteuning zijn o.a.:

  • afwijkende calciumstofwisseling
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel)
  • syndroom van Addison 
  • polyurie en polydipsie (veel plassen en veel drinken)

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?