Bloedparasieten (Leishmania, Ehrlichia, Babesia)

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

De diagnose leishmaniase stellen we aan de hand van lichamelijk onderzoek en informatie van u, als eigenaar. Vervolgens testen we het bloed op de aanwezigheid van de parasiet. Daarnaast doen we ook urineonderzoek omdat de nieren mogelijk ook aangetast kunnen zijn door leishmaniase.

Om er achter te komen of uw hond geïnfecteerd is met Ehrlichia, doen we bloedonderzoek.

Om er achter te komen of uw hond geïnfecteerd is met babesiose moeten we allereerst weten of uw hond recentelijk in het buitenland is geweest. Vervolgens doen we bloedonderzoek om de diagnose duidelijk te krijgen.

Het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) van de faculteit Diergeneeskunde is gespecialiseerd in het uitvoeren van dit bloed- en urineonderzoek. Het UVDL beschikt over veel geavanceerde apparaten die metingen uitvoeren die in de dierenartspraktijk niet uitgevoerd kunnen worden.

Behandeling

De behandeling van leishmaniase bestaat uit een (levenslange) toediening van medicijnen. Het effect van de behandeling controleren we twee keer per jaar. Dit doen we door middel van bloed- en urineonderzoek.

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft veel ervaring met de behandeling van leishmaniase. Veel patiënten met leishmaniase worden door dierenartsen naar ons doorgestuurd. Voor de behandeling van leishmaniase kunt u terecht bij de polikliniek Hematologie.

De behandeling van ehrlichiose bestaat uit het toedienen van medicijnen. Een controle kan nodig zijn, zeker bij dieren met een chronische infectie van Ehrlichia. Voor de behandeling van ehrlichiose kunt u terecht bij de poli Hematologie.

De behandeling van babesiose gebeurt met medicijnen. Voor de behandeling van babesiose kunt u terecht bij de poli Hematologie.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?