Usutuvirus

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Wat is het Usutuvirus?

Het Usutuvirus wordt overgedragen door muggen en komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Het veroorzaakt sterfte bij zangvogels en uilen, waarbij vooral uitgebreide sterfte optreedt bij merels, huismussen en laplanduilen. Mogelijk komt het ook bij andere zangvogels en uilen voor.

Zeer zelden kunnen ook mensen ziek worden van het virus.

Verschijnselen

Een zieke vogel zal over het algemeen ‘bol’ zitten, sloom zijn en niet meer drinken. Daarnaast kunnen de volgende verschijnselen wijzen op een besmetting met het Usutuvirus:

  • algehele malaise
  • sloomheid
  • koorts
  • ‘bol’ zitten
  • niet meer drinken
  • naar adem happen
  • spierzwakte, bijvoorbeeld niet meer opvliegen en het laten hangen van de vleugels


Welke symptomen een vogel vertoont hangt er van af of het hart, de hersenen of de zenuwbanen elders in het lichaam zijn aangetast.

Omdat de verschijnselen ook passen bij andere ziekten, is het moeilijk om alleen aan de hand van die verschijnselen een diagnose te stellen.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?