Teflonvergiftiging

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Helaas bestaat er nog geen test voor het vaststellen van een teflonvergiftiging. Het verhaal van de eigenaar zal dus meestal moeten uitwijzen of er mogelijk sprake is geweest van blootstelling aan teflondampen, waarna we een behandeling instellen op basis van de vermoedelijke diagnose.

Behandeling

Wanneer een verdenking bestaat op een vergiftiging is het belangrijk om met spoed contact op te nemen met een dierenarts (bij voorkeur een specialist of dierenarts die ervaring heeft met het behandelen van vogels). Vertelt u er dan bij dat u een teflonvergiftiging vermoedt. Op basis hiervan kan dan een specifieke behandeling ingesteld worden. Die bestaat onder andere uit:

  • toedienen van zuurstof
  • eventuele toediening van dwangvoeding en vloeistoffen
  • eventuele toediening van medicijnen

Indien de blootstelling tot een minimum beperkt is bestaat een redelijke kans dat de vogel het overleeft. Omdat het ziekteproces zo snel verloopt lukt het echter in veel gevallen niet om de behandeling op tijd in te stellen. Veel vogels met teflonvergiftiging komen daarom helaas te overlijden. Ook hier geldt dus: voorkomen is beter dan genezen.

Voor de behandeling van teflonvergiftiging kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?