Snavel- en veerrotziekte

  1. Ziektebeeld

  2. Diagnose en behandeling

Snavel- en veerrotziekte is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een zeer klein virus, het zogenaamde circovirus. De ziekte wordt ook wel aangeduid met de term PBFD, afkomstig van de Engelse term ‘psittacine beak and feather disease’. De acute vorm van de ziekte, waarbij geen snavel- en veerafwijkingen worden gezien, wordt meestal beschreven met de term ‘acute circo (virus infectie)’.

Verschijnselen

Ziekteverschijnselen worden over het algemeen gezien bij jonge papegaaiachtigen (onder de drie jaar leeftijd). De vogels die besmet zijn met snavel- en veerrotziekte kunnen een acute of chronische vorm van de ziekte tonen.
De acute vorm van de ziekte komt voornamelijk voor bij grijze roodstaarten onder leeftijd van 6 maanden. Doordat het virus de weerstand van de vogel aantast worden de vogels veel gevoeliger voor infecties met andere ziekteverwekkers (bacteriën en schimmels), waardoor een verscheidenheid aan problemen gezien kan worden, zoals sloomheid, verminderde eetlust, bolzitten, braken, diarree en benauwdheid.
Bij de meer chronische vorm worden de klassieke snavel- en veerafwijkingen gezien. De afwijkingen die gezien worden kunnen bestaan uit het uitvallen en afwezig blijven van nieuwe pennen, aanwezigheid van bloedpennen, of veren van een afwijkende vorm. Daarnaast  kunnen ook afwijkingen aan de snavel gezien worden, waarbij de snavel een meer geribbeld uiterlijk krijgt, en ten slotte zelfs kan afbrokkelen of afbreken.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?