Snavel- en veerrotziekte

  1. Ziektebeeld
  2. Diagnose en behandeling

Diagnose

Voor het vaststellen van een infectie met snavel- en veerrotziekte wordt veelal gebruik gemaakt van een bloedtest waarbij de aanwezigheid van de ziektekiem wordt aangetoond. De betreffende test kan ook op een uitgetrokken veer worden uitgevoerd, maar levert minder betrouwbare resultaten op.

Behandeling

Helaas is op dit moment nog geen effectieve behandeling beschikbaar om het virus te bestrijden. Dit heeft als consequentie dat de vogels met klinische verschijnselen hooguit tijdelijk ondersteund kunnen worden met medicijnen om andere infecties te bestrijden, maar uiteindelijk vaak euthanasie als de enige oplossing rest.
Een uitzondering hierop zijn lories en lorie-achtigen, die vaak besmet zijn met een andere variant van het virus en de ziekte vaak wel overleven. In alle gevallen is het zeer belangrijk de besmette vogel gescheiden van andere vogels gehouden wordt, om kansen op overdracht van het virus te minimaliseren.

Preventie

Omdat de ziekte wordt overgedragen na contact met andere besmette vogels, is het belangrijk recentelijk gekochte vogels binnen enkele dagen na aankoop te testen op aanwezigheid van de ziekteverwekker.

Voor het laten testen van uw vogel op besmetting met het virus en eventuele behandeling of adviezen over preventieve maatregelen om de infectie te voorkomen kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Bij een bezoek

Waarmee moet u rekening houden voor, tijdens en na een bezoek aan ons dierenziekenhuis?